Мовленнєві перлинки

WP 20170214 003

Однією з невід'ємних складових навчально-виховного процесу в дитячому дошкільному закладі є навчання дітей мовлення. Не треба нікому довго пояснювати, яким важливим для людини є дар слова. Слово відтворює внутрішній світ самої людини. І дуже важливим є допомогти дитині якомога успішніше оволодіти цим даром. Щоб дитина прийшла до школи з добре розвиненим мовленням, треба з нею якомога частіше грати в те, що сприяє розвитку мовлення, мислення, фантазії.

Саме тому районним методичним кабінетом відділу освіти Хустської РДА (завідувач О. Пригара) на базі Забрідського ДНЗ (в.о. завідувача Т. Микулін) проведено семінар вихователів району „Комунікативне мовлення дошкільнят – шляхи формування мовленнєвого етикету”.
Метою семінару було довести до слухачів важливість та актуальність проблеми дошкільнят у мовленнєвому розвитку і завдання педагогів постійно шукати нові й удосконалювати традиційні освітні технології навчання, творячи власну ефективну роботу з дітьми.
У ході семінару проведено відкриті заняття з мовленнєвого розвитку „Чарівна скринька”, (вихователь І. Рошко), „На повітряній кулі” (вихователь Т.Рішко), де педагоги ділилися досвідом з питань розвитку зв’язного мовлення, зокрема, розвивати вміння спілкуватися, робити повідомлення, пояснювати, доповнювати, домовлятися, користуватися вербальними та невербальними засобами виразності.
В. Кір’янова, методист РМК, закцентувала увагу на тому, що головне завдання вихователя – створити умови, що стимулюють активність дітей, щоб дитина мала змогу обговорювати проблеми, активно діяти, шукати, досліджувати за допомогою мовленнєвих логічних задач, які спонукають малюків до пізнання, розвивають логічне мислення, активізують мовлення. Із цими та іншими питаннями щодо розвитку мовлення дітей учасники семінару ознайомилися, переглянувши відеопрезинтацію.
Творчими здобутками щодо формування комунікативних навичок дітей поділилася Л.Цьока, голова РМО.
Педагоги мали змогу поповнити та удосконалити знання про методи навчання дітей з мовленнєвого спілкування, отримати методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій в практику роботи дошкільних навчальних закладів.

М. Рішко,
завідувач Драгівського ДНЗ,
Хустський р-н