Тиждень педагогічної майстерності на Мукачівщині

pedmaistern-muk

У сучасних умовах розвитку освіти кожен педагог, який усвідомлює потреби сучасного суспільства і власну відповідальність за якість надання освітніх послуг не тільки перед державою, а перед учнями, їхніми батьками, колегами-педагогами, намагається впроваджувати у свою роботу нові освітні технології. Успішна педагогічна майстерність кожного вчителя, найкраще помітна в міжатестаційний період, логічним завершенням якого є атестація педагога на відповідність раніше присвоєній чи встановленій кваліфікаційній категорії. Відділ освіти Мукачівської районної державної адміністрації велике значення надає вивченню досвіду педагогічних працівників, які атестуються.

Об’єктивна оцінка педагогічної діяльності вчителя можлива лише на основі глибокого та всебічного аналізу навчально-виховного процесу, а головне ‑ результативності, котра визначається рівнем навчальних досягнень, здобутків, вихованості кожного школяра.
Із метою належного вивчення досвіду роботи вчителів, працівники відділу освіти провели на базі Чинадіївської ЗОШ І-ІІІ ст. інструктивно-методичну нараду із заступниками директорів з навчально-виховної роботи, організували роботу педагогічної консультації, провели анкетування вчителів-предметників із питань самоосвіти, здійснили попередню діагностику та відвідали уроки вчителів, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня.
З метою виявлення, розвитку та популяризації передового педагогічного досвіду, вивчення досвіду роботи педагогічних працівників з 10 до 17 лютого на Мукачівщині відбувся Тиждень педагогічної майстерності «Інноваційна діяльність вчителя». Упродовж тижня у Верхньовизницькій, Верхньокоропецькій, Великолучківській, Кальницькій, Ракошинській, Страбичівській, Чинадіївській загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. та Лалівській і Чинадіївській ЗОШ І-ІІ ст. пройшли засідання творчих груп учителів-предметників.
З 10 до 14 лютого відбулися засідання вчителів початкових класів, хімії та біології, російської мови та літератури, іноземної мови, вчителів предметів художньо-естетичного циклу, історії та географії, фізичної культури та трудового навчання, української мови та літератури, фізики, математики. У роботі засідань взяли участь Диганич Г.І., завідувач РМК, методисти Тулюк О.І., Хайнас В.М., Халус Ю.В., Возняк Л.І., Фаринич В.І., Зварич В.Ю., Бузинник М.М., а також 92 педагоги району, які атестуються у 2013-2014 н.р. атестаційною комісією ІІ рівня.
Вивчення системи роботи - не тільки й не стільки констатація досягнень чи недоліків учителя, а що значно важливіше, виявлення причин та факторів, що їх супроводжують. Побудований процес вивчення системи роботи педагога, що атестується, дає змогу членам атестаційної комісії ІІ рівня не тільки ознайомитися з досвідом роботи вчителя, а й надати слушні рекомендації чи поради. Під час Тижня педагогічної майстерності педагогічні працівники презентували власний досвід роботи з використанням інноваційних технологій, які застосовуються у навчально-виховному процесі, а також проводили майстер-класи з теми досвіду. У ході роботи проводився і моніторинг володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Без такої діяльності не завжди можна об’єктивно оцінити роботу кожного педагога, розкрити його педагогічну лабораторію.
Матеріали досвіду роботи педагогів, які взяли участь у засіданнях, що проходили протягом Тижня педагогічної майстерності, стануть основою анотованого каталогу «Перлини педагогічної творчості».

Г. Диганич,
завідувач РМК відділу освіти Мукачівської райдержадміністрації