Мистецтво життєтворчості – мистецтво життя!

IMG 2242

Людське життя – складний, багатогранний процес, калейдоскоп подій, рішень, учинків, принципів… Воно має свій зміст, закони, свій простір, свободу. Жити, за словами Г. Сковороди, – пізнати себе й світ, тому уміння жити – це наука, що включає в себе фізіологію, психологію, педагогіку, соціологію, економіку й низку інших дисциплін, і водночас мистецтво, оскільки в цьому процесі важливу роль відіграють фантазія, креативне мислення, що сприяє розробленню й здійсненню оригінального творчого задуму, індивідуального й неповторного життєвого сценарію, використанню специфічних правил при виконанні соціальних ролей, у спілкуванні, у прагненні до життєвого успіху.

Життєтворчість – це духовно-практична діяльність особистості, що спрямована на проектування, планування, програмування та творчу реалізацію людиною свого життя. Як навчити учня мистецтву життя, тобто особливому вмінню розуміти свою сутність, призначення, місце у світі, вмінню адекватно себе оцінювати (можливості), шукати покликання, ставити відповідні цілі, досягати успіху чи долати невдачі, вмінню розбудовувати життєву модель, бачити перспективи, прогнозувати дії й наслідки?
Як виховати сучасну дитину? Відповідь на ці питання спробували знайти учасники районного семінару-практикуму педагогів-організаторів Великоберезнянського району, який проходив на базі Центру позашкільної роботи. Мета семінару „Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчості особистості” – ознайомити педагогів з виховною системою Жорнавської ЗОШ І-ІІ ступенів з питань розвитку життєтворчості особистості.
Педагог-організатор Василина Максименко представила модель виховної системи закладу, в якому працює, наголосивши на тому, що в основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделі виховної системи загальноосвітнього навчального закладу, лежить особистість дитини, її творчі нахили та вподобання. Учасники семінару взяли участь у майстер-класі, що торкався проблематики планування організаційно-дозвільної роботи педагога-організатора з реалізації „Концепції національно-патріотичного виховання” та „Стратегії національно-патріотичного виховання на 2016-2020 рр.”. Окрім того, педагогам репрезентовано технологічну карту проведення патріотичного квесту „Знайдіть Акт Проголошення Незалежності – врятуйте Україну!”, що проводився у рамках загальнорайонного Місячника національно-патріотичного виховання у Жорнавській ЗОШ І-ІІ ступенів.
Цікаві активні форми групової взаємодії, презентація діяльності, робота над реалізацією експрес-проекту, обмін досвідом – забезпечили цікаве та змістовне навчання педагогів-організаторів та сприяли реалізації кінцевої мети семінару-практикуму – створити оптимальний виховний простір у загальноосвітніх навчальних закладах району в розрізі формування життєвої, творчої та компетентної особистості.

Оксана Савко,
методист РМК,

Великоберезнянський р-н